Курсове

Водач на кораб до 40 бт по море

Курсът за придобиване на правоспособност Водач на кораб до 40БТ по море се провежда съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и на Национален стандарт за провеждане на това обучение. Завършилите този курс ще придобият знания, умения и практически опит да водят самостоятелно плавателен съд до 40 БТ в различни условия на обстановката и в неограничен район на плаване.

Курсът се предлага редовно и дистанционно/онлайн:

 • Дневен, с продължителност от 10 учебни дни (в събота и неделя или в предпочитани от групата дни от седмицата), от които 7 теория, 2 плавателна практика и 1 ден вътрешен изпит.
 • Вечерен, с продължителност от 16 учебни дни (два или три пъти седмично вечер), от които 13 дни теория, 2 дни плавателна практика и 1 ден вътрешен изпит.
 • Дистанционен/онлайн,  с продължителност от 16 учебни дни, от които 13 дни дистанционно/онлайн обучение за теоретичните занятия и 3 дни присъствено - 2 дни плавателна практика и 1 ден вътрешен изпит.

Изисквания към обучаемите:

 • Образователен ценз - най-малко основно образование;
 • Ниво на владеене на чужд език – не се изисква;
 • Компютърни умения – не се изискват, но е препоръчително владеенето на MS Office пакета и работа с платформа за дистанционно обучение;
 • Възраст – да имат навършени 18 години;
 • Здравословно състояние - да са здравословно годни, потвърдено с медицинско свидетелство, издадено от одобрено от Морска администрация медицинско заведение;

Теоретичното обучение включва:

 • Корабоводене;
 • Управление и маневриране;
 • Морско дело и Морско законодателство;
 • МППСС 72, ИАЛА, MСС,
 • Устройство на кораба;
 • КСУ и Техническа подготовка;

Плавателната практика се провежда на язовир Искър, а при голям брой обучаеми от един регион - във водоеми в близост или на море и включва обучение за:

 • Управление на плавателен съд при преход, маневриране, швартоване и заставане на котва. 
 • Изпълнение на основни маневри с различни варианти на задвижване, в различни ситуации и условия на обстановката.
 • Действия в аварийни ситуации и при спасяване на човек зад борда.

Курсът завършва с провеждане на тест върху преподаваната теория и практически изпит. Въз основа на постигнатите резултати Фордевинд издава на успешно сдалите изпита удостоверение за завършен курс. С него обучаемите  придобиват право за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” за придобиване на правоспособност и издаване  на международно признат сертификат за „Водач на кораб до 40 БТ по море”.

Обучението се провежда от висококвалифицирани лектори с висше морско образование и дълъг капитански плавателен стаж. Инструкторите притежават богат практически опит в морското дело и ветроходството.

Обучението и консултациите могат да се провеждат на български, руски, немски и английски езици.

Цена на курса:

 • при редовно обучение 798 лв.
 • при дистанционно/онлайн обучение 678 лв.

В цената не са включени разходите за транспорт, храна и нощувка на обучаемите по време на плавателната практика, ако се провежда в друг регион или на море.

За справки и записвания: Тел. 0888 71 41 01


Водач на малък кораб по вътрешните водни пътища.

Курсът за придобиване на правоспособност Водач на малък кораб по вътрешните водни пътища се провежда съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и на Национален стандарт за провеждане на това обучение. Завършилите този курс ще придобият знания, умения и практически опит да водят самостоятелно малък кораб в различни условия на обстановката по вътрешните водни пътища на Европа.

Курсът се предлага редовно и дистанционно/онлайн:

 • Дневен, с продължителност от 7 учебни дни (в събота и неделя или в предпочитани от групата дни от седмицата), от които 4 теория, 2 плавателна практика и 1 ден вътрешен изпит.
 • Вечерен, с продължителност от 11 учебни дни (два или три пъти седмично вечер), от които 8 дни теория, 2 дни плавателна практика и 1 ден вътрешен изпит.
 • Дистанционен/онлайн,  с продължителност от 11 учебни дни, от които 8 дни дистанционно/онлайн обучение за теоретичните занятия и 3 дни присъствено - 2 дни плавателна практика и 1 ден вътрешен изпит.

Изисквания към обучаемите:

 • Образователен ценз - най-малко основно образование;
 • Ниво на владеене на чужд език – не се изисква;
 • Компютърни умения –  не се изискват, но е препоръчително владеенето на MS Office пакета и работа с платформа за дистанционно обучение;
 • Възраст – да имат навършени 18 години;
 • Здравословно състояние - да са здравословно годни, потвърдено с медицинско свидетелство, издадено от одобрено от Морска администрация медицинско заведение;

Теоретичното обучение включва:

 • Речно Корабоводене;
 • Правила за плаване по река Дунав;
 • Управление и маневриране;
 • Речно дело и Нормативна база;
 • Устройство на кораба;
 • КСУ и Техническа подготовка;

Плавателната практика се провежда на язовир Искър, а при голям брой обучаеми от един регион - във водоеми в близост или на река Дунав и включва обучение за:

 • Управление на плавателен съд при преход, маневриране, швартоване и заставане на котва.
 • Изпълнение на основни маневри с различни варианти на задвижване, в различни ситуации и условия на обстановката.
 • Действия в аварийни ситуации и при спасяване на човек зад борда.

Курсът завършва с провеждане на тест върху преподаваната теория и практически изпит. Въз основа на постигнатите резултати Фордевинд издава на успешно сдалите изпита удостоверение за завършен курс. С него обучаемите  придобиват право за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” за придобиване на правоспособност и издаване  на международно признат сертификат за „Водач на малък кораб”.

Обучението се провежда от висококвалифицирани лектори с висше морско образование и дълъг капитански плавателен стаж Инструкторите притежават богат практически опит в морското дело и ветроходството.

Обучението и консултациите могат да се провеждат на български, руски, немски и английски езици.

Цена на курса:

 • при редовно обучение 648 лв.
 • при дистанционно/онлайн обучение 540 лв.

В цената не са включени разходи за транспорт, храна и нощувка на обучаемите по време на плавателната практика, ако се провежда в друг регион или на р. Дунав.

За справки и записвания: Тел. 0888 71 41 01

Top