Индивидуално обучение

По искане на клиентите може да се провежда и индивидуално или групово обучение:

  • допълнително практическо обучение за изпълнение на конкретни задачи.
  • ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД ИАМА - допълнително обучение в зависимост от нуждите на клиента и пробно тестване за полагане на изпита.

Продължителността, формите на обучение и цените са по отделно договаряне.

Top