Индивидуално обучение

По искане на клиентите може да се провежда и индивидуално или групово обучение:

  • на предлаганите от фирмата плавателни съдове
    Обучаемите ще придобият практически умения за плаване в различни условия на обстановката с плавателен съд от класа с който разполагат или който желаят да си построят или придобият.
  • ЗА СТРОИТЕЛИ на плавателни съдове (лодкостроители – аматьори)
    Обучаемите ще придобият знания, умения и практически опит, който ще им позволи след това самостоятелно да си построят плавателен съд у дома. 
  • допълнително практическо обучение
    Обучаемите ще придобият практически умения за плаване под ветрила и изпълнение на основните маневри в различни условия на обстановката.
  • ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПРЕД ИАМА - допълнително обучение в зависимост от нуждите на клиента и пробно тестване за полагане на изпита.

Продължителността, формите на обучение и цените са по отделно договаряне.

Top