ПРОЕКТИ

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

За всички, които искат съвсем сами да построят своята лодка „Фордевинд“, благодарение на Франсоа Вивие, предлага цялостна гама от планове (проекти), обхващаща  различни типове лодки: - от малки гребно-ветроходни до транспортируеми ветроходни лодки с кабина, малки яхти и моторни лодки.

Плановете включват подробни описания и чертежи, както и списъци на необходимите материали.

Плановете могат да бъдат закупени от „Фордевинд“ в превод на български език или директно от дизайнера на английски или френски език.

Внимание! Плановете са налични в оригинал на френски език и в превод на английски език. По желание всички планове и документи могат да бъдат преведени на български език или да им бъде предоставен речник на техническите термини.

Можете да закупите:

БРОШУРА (ПРОУЧВАТЕЛЕН ПЛАН)

За да придобиете по-добра представа за лодката и детайлното съдържание на пълния комплект документи в Плана преди неговото закупуване, Ви предлагаме опростена версия като брошура с инструкциите, мащабирани чертежи или откъси от оригиналните планове и списъци с материали. Т.н. проучвателен план включва и основните страници от указанията за строеж, някои основни частни планове в редуциран вид или примерни планове на отделни детайли. В тях са включени и подробни списъци на материалите, необходими за изчисляване на бюджета. В зависимост от лодката, те могат да обхващат от 30 до 60 страници.

ПРОЕКТ (СТРОИТЕЛЕН ПЛАН)

ПРОЕКТЪТ или СТРОИТЕЛНИЯТ ПЛАН е пакет, включващ всички документи, необходими за строежа на лодката. Като правило той съдържа:

  • Хронологичен указател на документите, посочени за всеки етап;

  • Общи планове и такива на всеки детайл, напр. за кладенец на шверта, специфични палубни приспособления и др.

  • Планове с детайлите на отсеците, скелета с кила и ребрата (шпангоутите), разпределението по транцевата дъска и дори профила на дъските от обшивката;

  • Планове с точни инструкции, които да дадете на вашите доставчици (производители на ветроходни платна например), което ви гарантира най-добрия възможен резултат (функционален и естетически);

  • Указания за строителството на лодки от дърво,

  • Подробни списъци на необходимия масивен дървен материал, шперплатни листове, фитинги и т.н.

  • Указания, отнасящи се до прилагането на регламенти (европейски);

  • Накрая - безплатна консултация по телефон или чрез e-mail се предлага на всеки купувач.

Внимание: Някои планове не включват оразмерени планове на отсеци. В този случай се предлагат шаблони от полиестерно фолио в пълен размер и те трябва да бъдат закупени заедно с плана. В такъв случай винаги има предупреждение в каталога или в списъка с цени.

Много често разработването на нов строителен план е отговор на конкретна заявка. Ако се окаже, че лодката е добра и ако преценим, че тя би могла да отговори на по-генерално търсене, е възможно да разработим планове на  лодка, съответстващи на вашите желания. 

Ще ви помолим в замяна да получим обратна информация за срещани трудности и предоставяне на красиви снимки на лодката на море.

ЧЕРТЕЖИ

А ако искате малко по-различна лодка? 

Необходими са Ви само нови чертежи, тъй като останалата документация не се променя съществено.

Ние се стремим да разширяваме непрекъснато нашите предложения, особено на лодки от различни размери и видове. 

Компютърът също дава възможност да се коригират доста неща. 

Ако вие искате малко по-дълга или по-широка лодка, можем бързо да модифицираме плана, като Ви предложим нови чертежи и да отпечатаме пълноразмерни шаблони на полиестерно фолио. Ще ви остане само да ги адаптирате, което може да стане с наша помощ, която ние ще ви осигурим.
Разрешителното от автора на строителя-аматьор за построяването на една лодка се прилага към плана. 

Предлагаме ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за  следните типове  лодки: 

ЛОДКИ ПРОУЧВАТЕЛЕН ПЛАН
Pdf по e-mail или принтиран на хартия по поща
СТРОИТЕЛЕН ПЛАН
Pdf по e-mail или принтиран на хартия по поща
Pdf / print
English
pdf /принт
български
Pdf / print
English
pdf / принт
български
Гребно - ветроходни
Lilou 2 5€ / 15€ 10 / 30 лв 240€ / 280€ 480 / 560 лв
Ebihen 15 5€ / 20€ 10 / 40 лв 230€ / 260€ 460 / 520 лв
Ebihen 16 5€ / 20€ 10 / 40 лв 230€ / 260€ 460 / 520 лв
Morbic 12 5€ / 15€ 10 / 30 лв 115€ / 140€ 230 / 280 лв
Ilur 5€ / 20€ 10 / 40 лв 180€ / 210€ 360 / 420 лв
Ветроходни с кабина 
Beniguet 5€ / 20€ 10 / 40 лв 480€ / 520€ 960 / 1040 лв
Stir-Ven 19 5€ / 20€ 10 / 40 лв 380€ / 420€ 760 / 840 лв
Моторни
Morbic 12 motor 5€ / 15€ 10 / 30 лв 80€ / 100€ 160 / 200 лв
Koulmig 20 runabout 5€ / 20€ 10 / 40 лв 450€ / 560€ 900 / 1120 лв
Koulmig 20 Cabin 5€ / 20€ 10 / 40 лв 450€ / 560€ 900 / 1120 лв
Top