ТЕХНОЛОГИИ

НАРЪЧНИК

Наръчниците са неразделна част от комплекта планова (проектна) документация, но могат да бъдат предоставяни и поотделно по желание на клиента.

Наръчникът представлява истинска илюстрирана книга, обясняваща всички етапи от строителството на лодките от масивен дървен материал и шперплат, стъпка по стъпка. В първата си част той обхваща общите, приложими за всички дизайни принципи, правила, процедури и указания, необходими на строителя – аматьор преди да предприеме първите действия за реализиране на строителството. Втората му част представлява описание на технологията на производство и е конкретна за всеки тип лодка и отразява спецификата на възприетия вариант за строеж.

ФАЙЛОВЕ ЗА РЯЗАНЕ С CNC МАШИНА

CNC файловете (ЦПУ файлове) позволяват строителя да се сдобие с изрязани от компютърно управлявана машина всички детайли от шперплат. Рязането може да се извърши от Фордевинд или от компания по избор на клиента. Файловете са в наличност за продажба за много от лодките и до сега са били използвани без проблем от много машини в света. Ако възникне някакъв проблем, ние ще Ви помогне да го отстраните или ще Ви възстановим парите, ако това не е възможно.

ШАБЛОНИ (МОДЕЛИ) НА ДЕТАЙЛИТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР

Пълноразмерните модели (шаблони), отпечатани върху полиестерни листи са допълнение към строителния план.

Те са само опция за улесняване на строителството на лодката, но за някои модели може да са задължителни (това винаги се отразява като забележка в документацията). С тяхна помощ може да се изрежат частите на лодката от стандартни листи от шперплат. Те дават възможност да се избягнат изчисленията и измерванията с таблици и ръчното пренасяне на линиите от хартията върху материала.

Разчертаването на лодката е един от най-трудните етапи за строителя, когато това е за пръв път. Ето защо ние предлагаме за всички дизайни(проекти) шаблони от полиестер в пълен размер за секции, прегради, скелет, форщевен, ахтерщевен, транец, а много често и за други компоненти и за колкото повече детайли е възможно. Вие просто трябва да разпънете трасирания полиестерен паус върху платната от шперплат, които трябва да бъдат отрязани, да прехвърлите върху тях трасираните линии и след това можете да започнете изрязването с машини. Моделите се изпращат по пощата в пластмасова тръба за да се избягнат евентуални повреди по време на транспортирането. Те са достатъчно здрави и се запазват и при значителна промяна на условията на околната среда.

Предлагаме файлове и наръчници за  следните типове  лодки: 

ЛОДКИ НАРЪЧНИК
Pdf по e-mail
CNC ФАЙЛОВЕ
по e-mail
ШАБЛОНИ
в пълен размер
Pdf
English
pdf 
български
лв лв
Гребно - ветроходни
Lilou 2 60 120 170 340 +
Ebihen 15 60 120 220 440 250  500
Ebihen 16 60 120 220 440 +
Morbic 12 30 60 120 240 135 265
Ilur 45 90 180 360 173  340
Ветроходни с кабина 
Beniguet 120 240 300 600 +
Stir-Ven 19 95 190 260 520
Моторни
Morbic 12 motor 20 40 120 240
Koulmig 20 runabout 115 230 350 700 384  751
Koulmig 20 Cabin 115 230 350 700 384 751
Top