ДЕТАЙЛИ

Предлагаме ДЕТАЙЛИ за  следните типове лодки: 

Лодки Гребно - ветроходни Ветроходни с кабина Моторни
Детайли Ebihen15, 16 Lilou 2 Beniguet Stirven 19 Koulmig 20 Koulmig 23
Ветрила + + + +
Рангоут + + + + + +
Такелаж + + + + + +
Устройства + + + + + +
Фитинги + + + + + +

Забележка: Детайлите се изработват по отделна поръчка или след специално договаряне.

Top