За нас

ФОРДЕВИНД е създадено на 27.11.2017 г. като дружество за строителство на малки плавателни съдове от дърво, оборудване и аксесоари за ветроходство и обучение на ползватели на плавателни съдове, както и за строители-аматьори.

В края на 2019 и началото на 2020 г. фирмата пренасочва основните си усилия към обучението на капитани на плавателни съдове до 40 бт по море и на малки плавателни съдове по вътрешните водни пътища на Европа.

Обученията се провеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и на Национален стандарт под формата на курсове и индивидуално.

УЧЕБНА БАЗА

В района на гр. София

Учебен кабинет и офис на ул. „Проф. Г. Брадистилов“ № 22а
(Сградата на Бизнес Център Информа Интелект)

Практиката се провежда на язовир Искър и езеро „Панчарево“


В района на гр. Пазарджик

Учебен кабинет на бул. „България“ № 62

Практиката се провежда на езерото на о-в „Свобода“ 


В района на гр. Свищов

База за практическо обучение
с. Вардим, ул. „Първа“ № 83

Плавателна Практика
в района на о-в Вардим


Производството на ветроходни плавателни съдове остава на втори план поради възникналата извънредна ситуация в страната, но не изпада от списъка на предлаганите продукти от Фордевинд ЕООД.
Но производството се организира само след получаване на поръчка и авансово заплащане.
Проектната документация и технологията, по която се извършва строителството на плавателните съдове отговарят на всички европейски изисквания и стандарти, както и на БКР и ИАМА.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

През 2019 г. Фордевинд започна изграждането на нова работилница за строителство на малки ветроходни плавателни съдове, която скоро ще бъде завършена и напълно оборудвана с необходимата техника.

ЕКИПЪТ на Фордевинд

д-р Свилен Александров, капитан 1 ранг (ОР)

УПРАВИТЕЛЯТ на Фордевинд, д-р Свилен Александров, капитан 1 ранг (ОР) притежава квалификация "Инженер корабоводител" от ВВМУ "Никола Въпцаров" и е доктор по икономика на УНСС - София. Има квалификация и по речно корабоводене от Техникума по речно корабостроене и корабоплаване в гр. Русе. Завършил е Военноморска академия в гр. Санкт Петербург в Русия и Адмирал-щабна академия в гр. Хамбург, Германия. Има богат практически опит по специалността от службата си във Военноморските сили на р. България, където е бил на длъжности като вахтен офицер, помощник командир, командир на кораб и командир на корабно съединение. Има квалификация и като щурман за търговското корабоплаване и като преподавател по ВМС. Бил е ръководител на обучаваща организация във висше учебно заведение - Директор на Департамент във Военна академия „Г.С.Раковски“. Владее еднакво добре руски, немски и английски езици.

Членовете на ЕКИПА на Фордевинд са с висше морско или инженерно образование и с богат професионален опит. Като лектори в курсовете освен членовете на екипа се привличат действащи капитани далечно плаване по море и капитани на големи пасажерски кораби по река Дунав.

ПАРТНЬОРИ на Фордевинд

От септември 2018г. Фордевинд е партньор на известния френски дизайнер на ветроходни плавателни съдове Франсоа Вивие и придоби права да строи по негови проекти и да предлага всички негови продукти в региона.

vivierboats.com

Фирмата работи в тясно сътрудничество със софтуерни компании и ползва услугите на професионални програмисти за нуждите на дистанционното обучение, 3D проектирането, симулирането и оперирането с CNC машини.

Top