ГРЕБНО - ВЕТРОХОДНИ ЛОДКИ
(ГВЛ) – ОТКРИТИ, КЛАСИЧЕСКИ

Предлаганите ГВЛ с извънбордов двигател (ибд) са подходящи както за развлечение, така и за риболов, гмуркане, обучение и други дейности. Те са транспортируеми с платформа от лек автомобил и могат да се спускат на вода само от 1 човек. Поради това са много удобни за семейна почивка на море както в страната, така и в съседните морски държави.

Лодките имат няколко варианта на задвижване, включващи извънбордов двигател, гребла и ветрила. Клиентите могат да избират различни комбинации от трите варианта в зависимост от това, за какво ще ги използват. Имат няколко варианта на ветрилно стъкмяване в зависимост от желанието на клиента. Освен това всеки от избраните варианти в бъдеще може да се доокомплектова до пълното оборудване на гребно-ветроходна лодка с извънбордов двигател. Това дава голям набор от възможности в зависимост от финансовия диапазон, с който клиентите разполагат. 

Подходящи са за плаване както в крайбрежните зони на морето, така и на реки, езера и язовири.

Греблата и ибд придават на лодките допълнителна сигурност и многофункционалност.

Предлагаме следните модели ГРЕБНО - ВЕТРОХОДНИ ЛОДКИ

Top