ВЕТРОХОДНИ ЛОДКИ С КАБИНА (ВЛК)

Предлаганите ВЛК (малки яхти) притежават всички характеристики на описаните по-горе ГВЛ.

Основната разлика е в по-големите размери и кабината, която в зависимост от лодката, при по-малките  може да бъде използвана като складово помещение, а при по-големите и като пространство за отдих и развлечения или като укритие за екипажа при щормово време.

Техните мореходност, устойчивост и автономност са по-големи, което ги прави използваеми и на по-голямо отдалечение от крайбрежието и за по-дълъг период от време без необходимост от прекъсване и дозареждане.

Те също са транспортируеми с платформа от лек автомобил.

Предлагаме следните модели ветроходни лодки с кабина (ВЛК)

Top