Koulmig 20 runabout

Цена: По договаряне

Описание

Открита моторна лодка, 5.9 m дълга

Дължина
Корпус / водолиния
L
5.90 / 5.45 m
Газене шверт
горе/долу
Т
0.38 m
Ветрилна площ S
не
Ширина
Корпус / водолиния
B
2.20 / 1.76 m
Леко тегло PL
550 / 700 kg
Извън-бордов двигател ибд
10 hp
Cat
Категория дизайн
крайбрежна C Crew
Екипаж
7 Време за построяване TBU
500 h
спокойни води D 5

Подробна презентация за лодката можете да видите на страницата на Франсоа Вивие | vivierboats.com

Top