Модули

МОДУЛ „МОРЕ“

Модулът „МОРЕ“ дава допълнителна теоретична подготовка на обучавани в подготвителен курс на Фордевинд или притежаващи сертификат за водач на малък кораб по ВВП по специфичната само за море тематика. Обучението е съобразено с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица.
Модулът се предлага редовно и дистанционно/онлайн в цялата страна и е с продължителност от седем учебни дни.
Участниците в модула трябва да са обучавани или обучаеми в подготвителен курс на Фордевинд или да притежават сертификат за Водач на малък кораб по ВВП.
Обучението обхваща всички теми от програмата за 40бт на Фордевинд, които не са включени в подготвителния курс за Водач на малък кораб по ВВП.
Предвидени са тренировъчни тестове по всяка специфична област, а модулът завършва с провеждането на общ тест за Водач на кораб до 40 БТ по море.
За участието в модула Фордевинд издава фирмен сертификат.  
Обучението се провежда от висококвалифицирани лектори с висше морско образование и дълъг капитански плавателен стаж.
Обучението и консултациите могат да се провеждат на български, руски, немски и английски езици.

Цена на модула:

  • при редовно обучение 419.00 лв.
  • при дистанционно/онлайн обучение 349.00 лв.

За справки и записвания: Тел. 0888 71 41 01

МОДУЛ „РЕКА“

Модулът „РЕКА“ дава допълнителна теоретична подготовка на обучавани в подготвителен курс на Фордевинд или притежаващи сертификат за водач на кораб до 40БТ по море по специфичната само за река Дунав тематика. Обучението е съобразено с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица.
Модулът се предлага редовно и дистанционно/онлайн в цялата страна и е с продължителност от 20 (двадесет) учебни часа.
Участниците в модула трябва да са обучавани или обучаеми в подготвителен курс на Фордевинд или да притежават сертификат за водач на кораб до 40БТ по море.
Обучението обхваща всички теми от програмата за водач на малък кораб по ВВП на Фордевинд, които не са включени в подготвителния курс за 40БТ по море. Предвидени са тренировъчни тестове по всяка специфична област, а модулът завършва с провеждането на общи тестове за Водач на малък кораб по ВВП и за Водач на малък кораб за спорт и развлечение.
За участието в модула Фордевинд издава фирмен сертификат.  
Обучението се провежда от висококвалифицирани лектори с висше морско образование и дълъг капитански плавателен стаж на р. Дунав.
Обучението и консултациите могат да се провеждат на български, руски и немски езици.

Цена на модула:

  • при редовно обучение 349.00 лв.
  • при дистанционно/онлайн обучение 299.00 лв.

За справки и записвания: Тел. 0888 71 41 01

МОДУЛ „ВЕТРОХОДСТВО“

Модулът „ВЕТРОХОДСТВО“ дава допълнителна теоретична и практическа подготовка за плаване с ветроходна яхта.
Участниците в модула трябва да са обучавани или обучаеми в подготвителен курс на Фордевинд или да притежават сертификат за водач на кораб (до 40БТ по море,на малък кораб по ВВП или на малък кораб за спорт и развлечение).
Модулът се провежда само в групи най-малко от 4 (четирима) души.
Модулът включва теоретична част и плавателна практика с ветроходна яхта.
Теоретичната част се предлага дистанционно/онлайн в цялата страна и е с продължителност от 12 (дванадесет)учебни часа в рамките на няколко дни, съгласувано с участниците в групата.
Плавателната практика е с продължителност от 20 (двадесет) учебни часа(=15 астрономически часа) и се провежда в рамките на една седмица съгласувано с участниците в групата:
- на море в района на гр. Царево;
- на р. Дунав в района на гр. Свищов;
- на язовир Искър или езеро Панчарево в района на гр. София.
Обучението се провежда от висококвалифицирани лектори и инструктори с висше морско образование и дълъг капитански плавателен стаж. Инструкторите притежават богат практически опит в морското дело и ветроходството.
Завършилите модула ще придобият умения за самостоятелно плаване с ветроходна яхта.
За участието в модула Фордевинд издава фирмен сертификат.  

Цена на модула при формиране на група най-малко от 4 (четирима) души:

  • на теоретичната част 199.00 лв.
  • на плавателната практика 399.00 лв.

    Общо 598.00 лв.

За по-малки групи или индивидуално може да се провежда обучение по избрани теми или практически задачи по отделна заявка.
Плавателната практика се предлага и отделно от теорията и за по-малък период  от време при семейни или индивидуални заявки.Цената за всеки отделен случай се договаря допълнително.
В цената не са включени разходите за транспорт, храна и нощувка на обучаемите по време на плавателната практика, ако се провежда на море или на р. Дунав.

За справки и записвания: Тел. 0888 71 41 01

Top