МОМЕНТИ от плавателните практики на ФОРДЕВИНД през 2020г.

Сподели

Изпълнение на основни маневри


Удовлетворение от наученото


Отплаване за обучение по ветроходство


Вдигане на ветрилата


Смяна на галса и изпълнение на поворот Фордевинд


Плаване в теснини


Маневра „Човек зад борда“


Маневриране за заставане на котва


Добро настроение след успешно сдадения изпит

Top